C# Coding standards

 • use PascalCasing for class names and method names
public class ClientActivity 
{ 
  public void ClearStatistics() 
  { 
    //... 
  } 

  public void CalculateStatistics() 
  { 
    //... 
  } 
} 
 • use camelCasing for method arguments and local variables.
public class UserLog 
{ 
  public void Add(LogEvent logEvent) 
  { 
  var itemCount = logEvent.Items.Count; 

  // ... 
  } 
} 
 • do not use Hungarian notation or any other type identification in identifiers (except interfaces)
// Correct 
int counter; 
string name; 

// Avoid 
int iCounter; 
string strName;

The Visual Studio IDE makes determining types very easy (via tooltips). In general you want to avoid type indicators in any identifier (Exception: Interfaces)

 • do not use SCREAMING CAPS for constants or read-only variables
// Correct 
public static const string ShippingType = "DropShip"; 

// Avoid 
public static const string SHIPPINGTYPE = "DropShip"; 
 • avoid using Abbreviations. Exceptions: abbreviations commonly used as names, such as Id, Xml, Ftp, Uri
/ Correct 
UserGroup userGroup; 
Assignment employeeAssignment; 
 
// Avoid 
UserGroup usrGrp; 
Assignment empAssignment; 

// Exceptions 
CustomerId customerId; 
XmlDocument xmlDocument; 
FtpHelper ftpHelper; 
UriPart uriPart; 
 • use PascalCasing for abbreviations 3 characters or more (2 chars are both uppercase)
HtmlHelper htmlHelper; 
FtpTransfer ftpTransfer; 
UIControl uiControl; 

The type here is Pascal, but the field is camelNotation.
 • do not use Underscores in identifiers. Prefix private member variables with an underscore.
// Correct 
public DateTime clientAppointment; 
public TimeSpan timeLeft; 

// Avoid 
public DateTime client_Appointment; 
public TimeSpan time_Left; 

// Exception 
private DateTime registrationDateStore; 
 • use predefined type names instead of system type names like Int16, Single, UInt64, etc.
// Correct 
string firstName; 
int lastIndex; 
bool isSaved; 
 
// Avoid 
String firstName; 
Int32 lastIndex; 
Boolean isSaved; 
 • use implicit type var for local variable declarations
var stream = File.Create(path); 
var customers = new Dictionary(); 
var index = 100; 
var greeting = "hello"; 
var isCompleted = true;
 • prefix interfaces with the letter I. Interface names are noun (phrases) or adjectives
public interface IShape 
{ 

} 

public interface IGroupable 
{ 

} 
 • name source files according to their main classes
// Located in Task.cs 
public partial class Task 
{ 
  //... 
} 
 • organize namespaces with a clearly defined structure. Generally namespaces should reflect the folder hierarchy within a project
 • vertically align curly braces
class Program 
{ 
  static void Main(string[] args) 
  { 

  } 
} 
 • declare all member variables at the top of a class, with static variables at the very top. Exception, keep backing variables with their property.
public class Account 
{ 
  private int AgeStore;
  private string NameStore;

  public string Number {get; set;} 

  // Constructor 
  public Account() 
  { 
    // ... 
  } 
} 
 • use singular names for enums and plural for bit field enums.
// Correct 
public enum Color 
{ 
  Red, 
  Green, 
  Blue, 
  Yellow, 
  Magenta, 
  Cyan 
} 

// Exception 
[Flags] 
public enum Dockings 
{ 
  None = 0, 
  Top = 1, 
  Right = 2, 
  Bottom = 4, 
  Left = 8 
} 
 • do not explicitly specify a type of an enum or values of enums (except bit fields and where the value is required)
// Don't 
public enum Direction : long 
{ 
  North = 1, 
  East = 2, 
  South = 3, 
  West = 4 
} 

// Correct 
public enum Direction 
{ 
  North, 
  East, 
  South, 
  West 
} 

// Correct
public enum Temperatures
{
  Freezing = 32,
  Boiling = 212
}

// Exception
[Flags]
enum Days
{
  None   = 0b_0000_0000, // 0
  Sunday  = 0b_0000_0001, // 1
  Monday  = 0b_0000_0010, // 2
  Tuesday  = 0b_0000_0100, // 4
  Wednesday = 0b_0000_1000, // 8
  Thursday = 0b_0001_0000, // 16
  Friday  = 0b_0010_0000, // 32
  Saturday = 0b_0100_0000 // 64 
}
class MyClass
{
  Days meetingDays = Days.Tuesday | Days.Thursday;
}
 • Name global styles and static resources with their functional purpose instead of (for example) a color name
// Don't
  <Application.Resources>
    <ResourceDictionary>
      <Color x:Key="Red">#FFDC0A0A</Color>
    </ResourceDictionary>
  </Application.Resources>

//Correct
  <Application.Resources>
    <ResourceDictionary>
      <Color x:Key="Error">#FFDC0A0A</Color>
    </ResourceDictionary>
  </Application.Resources>
 • If your line of code is greater than 80, chop it to two or more lines except where essential.
 • Prefer Switch statements to multiple nested if statements
// Don't
if (...)
{
  if (...)
  {
  ...
  }
}
else if(...)
{
  ...
}

// Correct
switch(...)
case 1:
 ...
 break;
case 2:
  ...
  Break;
 • Use braces with conditionals, for loops, etc.
// Correct
  if (condition)
  {
    action;
  }
  
// Don't
  if(conditioin) 
   action;
 • Where possible prefer switch expressions over switch statements
// wrong
switch(foo)
{
  case 1:
   x = 50;
   break;
  case 2:
   x = 100
   break;
   default:
    x = 0;
    break
}

// Correct
foo switch
{
  1 => 50;
  2 => 100;
  _ => 0;
}
 • enable nullable references and treat these warnings as errors
#nullable enable
Person? person; //etc.
 • use null conditional (?.) operator rather than if statements for null
// wrong
if (a != null)
{
  if (b != null)
  {
    return c.name;
  }
}

// right
return a?.b?.c.name;
 • use null coalescing (??) operator rather than if statements for null
// wrong
if (a != null)
{
  if (b != null)
  {
    return c.name;
  }
  {
    else return string.empty;
  }
}
else
{
  return string.empty;
}

// right
return a?.b?.c.name ?? string.empty;
 • refer SetValue & Lambda expressions for properties (inherit from BaseViewModel)
// wrong
private string _property;
public string Property
{
  get { return _property; }
  set
  {
    _property = value;
    OnPropertyChanged;
  }
}

// right
private string _property;
public string Property
{
 get => _property;
 set => SetValue(ref _property, value);
}

// SetValue is created in the base class and handles checking for changed values and calls to INotifyPropertyChanged.
 • declare and define commands in one statement in the ViewModel
public ICommand MyCommand =>
  new Command( async ( ) => await OnMyCommand( ) )
 • Do not place all backing variables together — put them with their properties
// Wrong
private string _prop1;
private int _prop2;
private int _prop3;

public string Prop1
{ ... }
public int Prop2
{...}
public int Prop3
{...}

// Correct
private string _prop1;
public string Prop1
{ ... }

private int _prop2;
public int Prop2
{...}

private int _prop3;
public int Prop3
{...}
 • Treat Warnings As Errors
 • Use “TODO” sparingly, and check the TODO list often

Inteo angajează programator junior

Inteo angajează o persoană pe postul de programator junior în echipa de dezvoltare pentru a ajuta la îmbunătățirea produselor existente.

Despre poziție

Vei contribui la dezvoltarea aplicațiilor noastre .Net în următoarele moduri:

 • Update-uri de securitate
 • Scalare și optimizare
 • Menținerea vitezei de operare
 • Dezvoltare de funcționalități noi (end-to-end)

Vei dezvolta instrumente interne care monitorizează soluțiile și sisteme care ajută la menținerea sistemelor actualizate și funcționale.
Atunci când sunt descoperite probleme vei ajuta la înțelegerea lor și la punerea la punct a unei soluții.

Vei ajuta clienții existenți sau potențiali să folosească produsul, sau să rezolve probleme pe care nu le pot depăși.
Vei face asta telefonic sau în persoană. Vei da de clienți mulțumiți care au nevoie de un sfat sau de clienți nemulțumiți care au nevoie să raporteze probleme. În orice caz, asta te va ajuta să înțelegi cum sunt folosite produsele și, în consecință, să poți dezvolta un produs mai bun.

Așteaptă-te să îți dezvolți abilitățile de analiză, rezolvare a problemelor, de comunicare și de competență în această profesie.

Uite câteva exemple de task-uri pe care le-am făcut în ultima perioadă ca să poți aproxima cam ce vei face la acest job:

 • Dezvoltarea unui modul de raportare flexibil
 • Implementarea unor cerințe din regulamentul GDPR
 • Punerea la punct a unui sistem de deployment automat
 • Stabilirea priorității unor dispozitive în urma unor reguli complexe (dezvoltarea sistemului precum și testarea automată a acestuia)
 • Identificarea cauzelor pentru care o aplicație nu funcționează sau funcționează greu
 • Adăugarea unor sisteme de tracking și monitorizare pentru aplicațiile mobile

Despre tine

Căutăm un candidat care este pregătit să aplice cunoștințele dobândite,
să-și ridice mânecile și să rezolve problemele pe care le poate rezolva și care să poată întreba și absorbi cunoștințe noi atunci când este cazul.
Nu vei putea răspunde fiecărei întrebări imediat, nici nu vei putea înțelege cum funcționează toate sistemele din prima zi, și nici nu ne așteptăm la asta. Te vom ajuta în drumul tău, ce avem nevoie de la tine este de răbdare, seriozitate și dorință de perfecționare.

Valorizăm persoanele care pot să verbalizeze obiecții sau nelămuriri și care pot, în același timp, să accepte puncte de vedere diferite.
Asta ne permite să putem colabora și să creștem șansele de a dezvolta și întreține soluții robuste pe termen lung.

Ne dorim să oferim soluții sustenabile.
Asta înseamnă pe lângă dedicare din parea ta și grijă din partea noastră astfel încât să nu lucrezi peste program (decât în cazurile într-adevăr excepționale).

Cum poți aplica

Atașează un CV și spune-ne de ce consideri că ești potrivit pentru acest job.
Ce ar însemnă acest job pentru tine, și ce ar însemna pentru noi să colaborăm cu tine.
Poți trimite aceste detalii prin intermediul următoarelor anunțuri:

https://inteo.ro/joburi/programator-net/
https://www.bestjobs.eu/ro/loc-de-munca/programator-net-c-8
https://www.facebook.com/job_opening/436940963568366/?source=post